Top

Archive | Grøntområde

Herr Branntårn ETTER dugnad

Arbeidsgruppe for de 7 “grønne lungene”

På årsmøte ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe for de 7 “grønne lungene” på Øvsttun. Styret har utarbeidet et skriv vedrørende bakgrunn, organisering og mandat for arbeidsgruppen. Dokumentet er tilgjengelig her. Styret ønsker å rekruttere frivillige til arbeidsgruppen, og vi har allerede fått inn interesserte. Vi ønsker beboere i alle aldre, med kort eller […]

Continue Reading 0
IMG_0489

Status snarveier på Øvsttun

Øvsttun velforening har vært pådriver ovenfor kommunen for en utbedring av flere av gangveiene/ snarveiene på Øvsttun. Det er nå gått noen år siden representant fra kommunen v/ bymiljøetaten var tilstede og informerte om kommunens planer på Øvsttun. Siden i sommer har arbeidet vært påbegynt og noen av stiene er ferdig/ nesten ferdig, noen pågår […]

Continue Reading 0
Kvistkutter

Kvistkutter til utlån for medlemmer!

Velforeningen har kjøpt inn en Viking GE 150 kvistkutter som lånes ut til medlemmer. Kverner fint greiner opp til 35mm og fungerer best på tørre kvister. Man bør bruke vernebriller og hørselvern, kvistkutteren må kobles til strøm. Den er ikke større enn at den går fint bak i en vanlig bil. Kontakt Lars R. Hole […]

Continue Reading 0

Vil du bidra slik at Klokkarskogen fortsette kan være et fint sted å være? Da kan du delta på en liten dugnad – akkurat når det passer for deg!

Den årlige dugnaden til velforeningen har i år blitt avlyst grunnet Koronasituasjonen og smitteverntiltak. Fortsatt foreligger det smittevernhensyn som forhindrer en felles dugnad. Vi ser at mange benytter seg av Klokkarskogen, noe som er svært gledelig. Samtidig gir det et behov for påfyll av grus. For å holde ved like stiene i Klokkarskogen og samtidig […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes