Top

Status snarveier på Øvsttun

Øvsttun velforening har vært pådriver ovenfor kommunen for en utbedring av flere av gangveiene/ snarveiene på Øvsttun. Det er nå gått noen år siden representant fra kommunen v/ bymiljøetaten var tilstede og informerte om kommunens planer på Øvsttun.

Siden i sommer har arbeidet vært påbegynt og noen av stiene er ferdig/ nesten ferdig, noen pågår det arbeid med, mens to ennå ikke er påbegynt. Her får du en status på de ulike snarveiene/ gangveiene kommunen jobber med.

Midtlia – Ulsmåg skole (tiltak 2)

Arbeidet med siste del av veien fra Midtlia ned til Ulsmåg skole er så og si ferdigstilt. Det har vært arbeidet der siden juni. Det er gjort betydelig arbeid knyttet til drenering med rør på begge sider av veien, samt et godt grunnarbeid. Til slutt er det lagt asfalt. Det er også satt opp rekkverk/ håndlist i den nederste svingen ned til skolen, samt at det er laget ny mur nederst. Ut fra jordmassene som er lagt i svingen, antar vi at det vil komme plen/ gress der etter hvert. DETTE BLIR BRA !

Austlia – Midtlia (tiltak 3)

Denne snarveien er ikke ferdig ennå og er fortsatt stengt. Vi håper likevel at arbeidet ferdigstilles snart. Også her er det gravd og fylt på med pukk og stein for bedre drenering. Det er satt inn helt ny trapp siste stykket opp til Austlia. Her er en liten smakebit av hvordan det blir.

Ulsmågskaret – Totlandsvegen, øvre (tiltak 5)

Den øverste delen av Ulsmågskaret opp til Totlandsvegen har også blitt oppgradert. I hovedsak er det dekket som er skiftet og lagt nytt, samt helt nye håndlister.

Fra Totlandsveien ned mot Ulsmågskaret. Det ser ut som nye håndlister vil komme også

Ulsmågskaret – Totlandsvegen, nedre (tiltak 14)

Her er det lagt helt nytt dekke og satt opp gode håndlister. En betydelig oppgradering.

Snarveien fra Totlandsvegen og ned mot nedre del av Ulsmågskaret. Nytt dekke og gode håndlister.

Midtun skole – Øvsttunvegen (tiltak 12)

Arbeidet med grusveien fra Øvsttunvegen og ned forbi Midtun vekst til Midtun skole, er nylig påbegynt. Stien er derfor stengt.

Når det gjelder sti mellom Totlandsvegen og Stemmelia (tiltak 6), og Solåsen over Ulsmågmarken til Ulsmåg borettslag (tiltak 13) avventes disse til byggesøknad er godkjent i kommunen.

Ny sti ned til Øvsttunparken fra Stemmelia

I tillegg kan vi informerer om at stien fra Stemmelia og ned til lekeplassen/ Øvsttunparken er oppgradert i forbindelse med legging av plen bak Øvsttun sykehjem.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes