Top

Velforeningens historie

På årsmøte nå i 2021 kom det flere spørsmål om historien og forhold knyttet til velforeningens arbeid. Velforeningen synes det er veldig positivt at beboere viser interesse for arbeidet som er gjort og etterspør historien.

Sammen med en av initiativtakerne er det nå skrevet ned en del av historien og bakteppe for mye av det fantastiske arbeidet som har vært gjort siden starten i 2006. Dette finner dere på en egen fane, på den grå verktøylinjen og “velforeningens historie”. Dere finner det også ved å trykke her.

Har du kommentarer eller innspill som bør være med i historiefortellingen, ta gjerne kontakt: styret@ovsttunvel.no

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes