Top

Fra Hottentottskogen til Klokkarskogen

IMG_8250Bergen kommune har gitt Øvsttun velforening fullmakt til å finne nytt navn på parken mellom Klokkarlia og Solåsen. Velforeningen besluttet på årsmøtet i mars at nytt navn kan være Klokkarskogen. Området heter fra gammelt av Klokkarfjellet. Vi synes at Klokkarskogen er mer passende. Vi informerer både barnehager og skoler i nærområdet slik at barna begynner å bruke riktig navn.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes