Top

Arbeid med steingard

ØIMG_8246vsttun velforening har søkt Hordaland fylkeskommune om midler til restaurering av den gamle steingarden som deler Øvsttun mellom Ulsmåg gård og gamle Øvsttun gård. Denne steingarden er flere steder synlig. Velforeningen har startet oppbygging av steingarden ved Herr Branntårn, Øvsttunåsen. Tirsdag 28. april deltok seks personer på dugnad. Neste dugnad er tirsdag 13. mai. Har du lyst til å være med? Vi starter opp 1730. Det er bare å møte opp.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes