Top

Bedre drenering i vente

NederAvløp i Stemmeliast i Stemmelia har Løvås maskin utbedret en komme. Kommen har ikke vært påknyttet overvannsledninger. Vannet har bare rent ut i grunnen. Etter mange år med slik praksis, har grunnen fått nok og vi la stadig merke til vannansamlinger rundt inntaket på kommen. Grunnen klarte ikke å ta av for store nedbørsmengder. Nå skal alt være i skjønneste orden. Ny fortauskant har vi også fått.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes