Top

Årsmøte 16.mars

Velkommen på årsmøte onsdag 16.3. kl 2000, på Ulsmåg Skole.

Se årsberettning her:
http://bit.ly/1RhtYGN

Minner også om dugnad 9. og 10. april.
Følg med på hjemmesiden for tidspunkt og oppgaver, påmelding etc.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes