Top

Dugnad 16.april

Velkommen på dugnad i regi av Øvsttun velforening lørdag 16. april kl. 0900-1500. Vi vil gjerne ha så mange som mulig med. Det er fullt mulig å bare være med en time eller to hvis du har andre gjøremål du også vil rekke over.

Dugnaden skal i første rekke gjennomføres på Ulsmåg-markene. Her er listen over gjøremål;

Ulsmågmarkene
1. Kappe opp vindfelte trær
2. Ta ut en del rogn og selje
3. Ta ettervekst under 5-7 cm.
4. Kvistkutte greiner og stammer.
5. Gjøre klar grueområde med grus.
6. Frakte flis til våte deler av sti.

Klokkarskogen
1. Ordne grueområde.
2. Frakte flis til områder under slengdisser.

Vi trenger noen motorsager, trillebårer og spade/grafser. Hvis noen kan ta med en kantkutter som kan ta noe undervegetasjon, er dette fint.

Meld deg gjerne på her eller på Facebook. Skriv om du kommer og hva du eventuelt kan ta med.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes