Top

Befaring med Trafikketaten, Bergen kommune

Øvsttun veTrapper, Klokkarlia-Øvsttunvegenlforening har fått flere henvendelser angående trappene fra Klokkarlia til Øvsttunvegen. Svært mange bruker disse trappene til og fra skole og arbeid. De siste årene har forfallet blitt veldig synlig og faktisk farlig enkelte steder. Velforeningen inviterte Trafikketaten ved overingeniør Arild Gundersen på en hyggelig befaring 11. mai for å vise frem trappeløpet. Resultatet  av denne befaringen ble løfte om oppgradering av trapper, montering av håndlister og oppgradering av rekkverket. Velforeningen kommer også til å undersøke mulighetene for belysning av hele trappeløpet.

Arild Gundersen ble også med til gangstien mellom Austlia og Midtlia. Dette er en heller våt snarvei som skolebarna bruker tørre deler av året. Det er ingen hemmelighet at velforeningen ønsker en total oppgradering av denne snarveien; nye trapper fra Austlia som ender i en funksjonell grusvei med god drenering, helt ned til Midtlia. Vi jobber nå med å finne riktig etat som tar ansvar for denne trygge skoleveien. Arild Gundersen var klar på at dette var en snarvei som ikke sorterte inn under Trafikketaten. Fra før av har Grønn etat også avskrevet seg ansvar. Vi fortsetter å nøste…

One Response to Befaring med Trafikketaten, Bergen kommune

  1. Tormod Nuland May 19, 2016 at 4:26 pm #

    Sist gang disse trappene ble oppgradert var i 1987. Hvem var det da som sto for det, altså støping av trinn og reparasjon av rekkverk?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes