Top

Grueområder og bålhygge

Ulsmåg skole og flere barnehager i området er flittige brukere av de grønne lungene på Øvsttun. Elevene lærer regning, lesing og skriving på uteskole. I tillegg ser vi at naturlige lekeplasser gir næring til god og sunn lek. Velforeningen ønsket å tilføre både Klokkarskogen og Ulsmågmarkene oppgraderte grueområder. Vi søkte derfor Grønn etat om støtte til dette formålet. Vi fikk støtten vi håpet på og både benker og bålrigger ble kjøpt inn. Mange av Ulsmåg skoles elever bruker nå bålriggene til å lage enkel mat. I slutten av januar laget 6. trinn den samiske nasjonalretten bidos, i bålpanne. Bålriggene er tilgjengelig for alle.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes