Top

Innkalling til årsmøte

Vi inviterer deg til årsmøte på Ulsmåg skole torsdag 16. mars kl 20:00. Årsberetning, sakliste og godkjent regnskap for 2016 finner du her: https://goo.gl/GHaoT9. På årsmøte blir det enkel servering, litt kaffe og te. Fristen for å fremme saker til behandling, ligger bak oss. Vi ønsker likevel at du tar med deg engasjement og gode ideer, smil og nabovarme.

Vel møtt!

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes