Top

Oppsummering av dugnad

En stor takk til alle som brukte noen timer på Klokkarskogen lørdag. I all hovedsak handlet dugnaden om å frakte åtte kubikkmeter med veigrus og bark inn på ulike stier. Dette ble gjort på rekordfart, takket være en anseelig mengde opplagte trillebårer. I tillegg fikk vi staket opp tette drensrør og ordnet opp i  en og annen tilgrodd grøft. Til sist ble det støpt fundamentering til et trafikkskilt i Midtlia som skal be bilister om å ta hensyn skolebarna våre.

Arbeidet gikk fort, takket være god innsats. Dugnaden ble avsluttet med nystekte skillingsboller, deilige lapper og kaffe fra Etiopia.

I mai skal vi gjennomføre to dugnadsdager til, 10. mai og 31. mai. Denne gangen er det utenlandske studenter tilknyttet Høgskolen på Vestlandet som skal i ilden. De skal få smake på gleden ved å jobbe dugnad. Da skal alle greinhauger, både i Klokkarskogen og ved Ulsmågmarkene, spises opp. Har du lyst til å snakke engelsk, tysk eller spansk samtidig som du jobber dugnad? Det er bare å gi en lyd. Vi trenger alltid mange hender på dugnad!

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes