Top

Respekt for andres eiendom

Sommeren er en herlig årstid med lyse netter og sommerdufter. Samtidig er det sesong for omreisende kriminelle. Tidligere år har vi hatt besøk av irske steinleggere som tilbød tjenestene sine, mer eller mindre overbevisende. De har vi ikke sett noe til i år, men vi hører og leser som mennesker i Fana som har hatt andre ubudne gjester på besøk. Det må være forferdelig å få huset sitt endevendt og viktige gjenstander frastjålet.Et innbrudd i eget hjem er tungt for mange.

En beboer opplevde nylig å få en sykkel stjålet. Sykkelen stod ved inngangsdør, bortvendt fra gate og ferdsel. Tyver må ha sneket seg rundt huset for deretter å finne sykkelen. Heldigvis ble sykkelen funnet, men historien forteller oss at vi må være årvåkne. Politiet berømmer ofte årvåkne naboer som ser til ferietomme hus. Vi må passe på hverandre!

Velforeningen er hvert år bekymret for uønsket sommeraktivitet i parkene på Øvsttun. Vi kommer derfor til å fjerne bålrigger, både på Ulsmågmarkene og i Klokkarskogen. Vi kommer til å lagre dem tørt og trygt og plasserer dem ut igjen tidlig i september.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes