Top

Fra svømmebasseng til grusbane

Ulsmåg skole er et praktfullt bygg. Uteområdet har også blitt oppgradert og snart kommer kunstgress på ballbane i nord. Hvis vi blir tvunget til å klage, må vi peke på en heller våt ballbane sør for skolen. I perioder med nedbør, har store deler av fotballbanen stått under vann. Grunnene til dette er flere. Først og fremst er dreneringen dårlig, men vi må ikke glemme at Ulsmåg skoles uteområder leder vannet inn mot en renne som gir vannet ekspressfart nedover mot ballbanen. Dette har ført til saftige utgravninger av skråningen fra skolen ned på ballbanen, med enda dårlige drenering som resultat.

Øvsttun velforening har organisert befaringer med kommunens folk i tillegg til å holdt saken varm gjennom ulike former for henvendelser. I sommer startet arbeidet med å ordne opp i mangelfull drenering. Velforeningens arbeid har gitt resultater.

Det er ARTEC som har ivaretatt prosjekt- og byggeledelsen av Ulsmåg skole. Dette på vegne av Etat for utbygging i Bergen kommune. De er også ansvarlig for arbeidet med dreneringen og lager nå en vannrenne fra øvre skoleplass og ned til et overvannsystem på ballbanen. Artec har lagt ned et forgreningsbasseng der den nye steinrennen ender. Etableringen av steinrennen gjør at man får kontroll på vannføringen fra skoleplassen.

Arbeid er i sluttfasen og er ferdig samtidig med august måned. Vi roper jippi og hurra samtidig og gleder oss over en fin og tørr fotballbane som både skoleelever og beboere i området kan bruke, uten støvler.

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes