Top

Utbedring av sprukken vannledning i Stemmelia.

Bergen bydrift har hatt mistanke om et vannledningsbrudd i Stemmelia. Med god hjelp av instrumenter kan man høre seg frem til vannlyder dypt nede i grunnen. Det kan likevel hende hende at gravemaskiner graver etter ledningsbrudd bare for å finne en liten uskyldig vannåre som ikke er omsluttet av kommunens rør. Det er derfor alltid litt spennende om graving avdekker vannlekkasje eller ikke.

Denne gangen traff Bergen bydrift blink med antakelsene sine. Grabben avdekket et solid vannledningsbrudd ved Stemmelia 40. Feilen blir nå utbedret og i underkant av ti husstander vil merke bedre sprut i springen i flere år fremover.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes