Top

Nytt styre i Øvsttun Vel

Det nye styret i Øvsttun Vel har hatt sitt første styremøte.

Bak fra venstre: Lars Hole (kasserer), Frode Skjold (leder), Stig Bakketun (styremedlem), og Vidar Kismul (sekretær). Foran fra venstre: Silje Myking (vararepresentant) og Hanne N. Ona (styremedlem).

 

 

 

Samtidig ønsker styret å takke de to avtroppende styremedlemmene Sigrun Lindaas Norhagen og Morten Sagen for en svært god innsats over flere år.

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes