Top

Oppsummering av dugnad

Oppsummering etter dugnad

Det ble gjennomført dugnad lørdag 14. april i strålende solskinn og med rekord-oppmøte! Til sammen stilte over 20 personer inkludert stort og smått. Jobben gikk raskt med så mange hender, arbeidsglede og energi. Det ble blant annet felt noen trær ved Ulsmåg barnehage og ryddet på nedsiden av barnehagen

Grus-stien ved siden av Ulsmåg barnehage/ ned Ulsmågmarken ble oppgradert. Det ble lagt ned pukk, duk og veigrus. Det ble også felt trær og tynnet i busker nede mot skolen.

Tradisjon tro ble dugnaden suverent ledet av Øvsttun Vels leder, Frode Skjold. Det ble servert enkel lunsj med rundstykker, frukt, kake og etiopisk kaffe. Takk for en flott innsats til alle som stilte!

 

 

 

 

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes