Top

Dugnad med studenter og kanskje noen Øvsttun beboere

Førstkommende lørdag (26. mai) blir det dugnad i Klokkarskogen med 10 utenlandske studenter. Det hadde vært kjekt hvis flere av beboerne på Øvsttun ville delta også.
Stien fra Klokkarlia og helt til toppen der benkene står, skal gruses. Toppdekket er i dag veldig slitt og flere steder er duken synlig. Det er bestilt 3 kubikk med veigrus. Det skal også gjennomføres oppgradering av barkstien mellom toppen av Klokkarskogen og grus-sti mellom Stemmelia og Klokkarlia. Her legges først grov masse, deretter duk. Toppdekket her er bark. Pukk og duk legges lørdag og barken ordner vi med neste onsdag. Da skal nemlig de samme studentene jobbe en ny dugnadsdag for Øvsttun velforening.
Beboere på Øvsttun kan hjelpe til på to måter;
1. Sette trillebårer, spader og/eller jernriver (godt merket med navn) ved inngang til Klokkarskogen fra Klokkarlia før kl. 0900 lørdag morgen. Etter endt dugnad kan man hente utstyret samme sted.
2. Delta! Det er veldig koselig om noen stikker innom for å kjøre grus i en halv time, eller en time, for deretter å stikke av! De utenlandske studentene trenger å se norsk dugnadsånd. Dette er inspirerende for dem og jobben blir mye raskere gjort.
Melde inn hva dere kan bidra med, enten det nå er trillebårer, spader/jernriver eller deltakelse til Frode på 94439889 eller på Facebook.
No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes