Top

Vil du bidra i Øvsttun velforening?

Vi trenger nye styremedlemmer. Er du interessert i å bli bedre kjent med folk i området og bidra i nærmiljøet? Meld deg som kandidat til Øvsttun Vel sitt styre!

Øvsttun velforening

Øvsttun velforening jobber for at Øvsttun skal forbli et attraktivt og trivelig boområde. Vi jobber aktivt mot kommunen med innspill om hva vi ønsker kommunen skal prioritere. I tillegg organiseres dugnad for å vedlikeholde Øvsttuns mange naturområder og de har lang tradisjon med å samle naboer til St Hans feiring med bål, grilling og lek. Styret består av 6 medlemmer i tillegg til en valgkomite på 3 personer. Nå har DU mulighet til å være med og bestemme hva vi skal fokusere på de neste årene! Vi trenger engasjerte beboere som vil være med i styret.

Det vi trenger er:

Leder/ 1 år

Leder er blant annet ansvarlig for innkalling til årsmøte, styremøter og er kontaktperson for velforeningen. Tidligere ledere har hatt ansvar for informasjonsbrosjyren, samt kontakt med ulike samarbeidspartnere. Det er viktig å vite at alle styremedlemmene bistår i oppgavene, men at leder gjerne koordinerer/ fordeler dem.

Kasserer – styremedlem/2 år

Kasserer som har ansvaret for det økonomiske. Kasserer deltar på styremøter og bistår i utførelsen av forefallende oppgaver.

Referent – styremedlem/2 år

Styremedlem som som i hovedsak har fokus på merkantile oppgaver. Referent deltar på styremøtene og bistår i  utførelsen av forefallende oppgaver.

Varamedlem i styret/ 2 år

Deltar i hovedsak på styremøter og bistår i utførelsen av forefallende oppgaver

Medlem i valgkomitéen/3 år. 

Valgkomitemedlem, velges for 3 år og har som oppgave å skaffe erstattere for de som vil slutte i styret. Valgkomiteen samles mot slutten av året og skaffer engasjerte personer før årsmøtet i mars.

Er du interessert i et verv ta kontakt med valgkomiteen:

Olav Kvåle 47469929 olav.kvale@gmail.com

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes