Top

Øvsttun-app

Bildet er fra Senter for nye medier på HiB, som har laget appen.

Øvsttun har syv kommunale friområder som har status som “Grønne lunger” og som går under navnet “Øvsttunparkene”.

Disse grønne lungene er utgangspunktet for en ny App som er utviklet i et samarbeid mellom Øvsttun Velforening, Fagpersoner ved idrettsavdelingen ved Høgskolen i Bergen (HiB) og Mediesenteret ved HiB.
App’en viser turområder, tilkomst, akebakker, møteplasser og muligheter for fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper.
Prøv den ut og la oss få tilbakemelding på hva dere synes og ideer til forbedringer!
App’en finner du her:

– iPhone:  Apple Store

– Android: Google Play
No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes