Top

Kort status på arbeid med gangveier i Øvsttun-området.

Gangveien fra Øvsttunveien og ned til Midtun vekst/ Midtun skole

Som opplyst på årsmøte i mars har kommunen planlagt oppgraderinger på flere gangveier i Øvsttun området. Styret har nylig vært kort i kontakt med kommunen, som informerer om at det har vært gjennomført prosjektering med byggetegninger, beskrivelse av prosjektene, samt forhåndskonferanse med Byggesak. Noen av prosjektene må søkes om til Byggesak og Bymiljøetaten avventer nå behandling av disse søknadene. De håper å kunne sende ut anbud i løpet av høsten.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes