Top

Vil du bidra slik at Klokkarskogen fortsette kan være et fint sted å være? Da kan du delta på en liten dugnad – akkurat når det passer for deg!

Den årlige dugnaden til velforeningen har i år blitt avlyst grunnet Koronasituasjonen og smitteverntiltak. Fortsatt foreligger det smittevernhensyn som forhindrer en felles dugnad. Vi ser at mange benytter seg av Klokkarskogen, noe som er svært gledelig. Samtidig gir det et behov for påfyll av grus.

For å holde ved like stiene i Klokkarskogen og samtidig ivareta smittevern inviterer vi til en litt annerledes dugnad, der hver og en tar et tak når de har tid og lyst. Velforeningen har bestilt et lass med grus. Dette vil være tilgjengelig fra og med fredag 5. juni, ved inngangen til Klokkarskogen fra Klokkarlia. Har du et ledig øyeblikk eller trenger en luftetur, ta med trillebår og spade/ rive og gå en tur til Klokkarskogen.

Grusen skal kjøres ut og fordeles som følger:

  • På nåværende gruste stier
  • Prioriter områder der fiberduken stikker fram
  • Stiene bør være høyest på midten, sånn at vannet renner av. Skisse av stienes tverrsnitt (se illustrasjon)
No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes