Top

Presentasjon av nytt styre i velforeningen

Her kommer endelig en presentasjon av nytt styret i velforeningen. Grunnet smitteverntiltak har vi ikke tatt gruppebilde, men presenterer hvert medlemmet med bilde og navn her:

Vi ønsker særlig Therese og Vegard velkommen som nye styremedlemmer.

I tillegg har vi heldigvis fortsatt med oss vår revisor, Magne Oddvar Skjelvik

Sist, men ikke minst består valgkomite for i år av Lovise Aalen, Frode Skjold og Sigrun L. Norhagen.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes