Top

Velkommen til dugnad 19. september kl. 10-14

Sted: Sørliaskogen, Herr Branntårn og Ulsmågmarken. Har du ikke fått angitt sted, møter du i Midtlia ved stien ned til Ulsmåg barnehage.

Påmelding: Det er ønskelig at dere melder dere på i forkant, slik at vi kan dele inn i arbeidslag. Påmelding gjøres ved å sende sms til Vegard, tlf: 92 43 82 42, eller trykk «SKAL” på arrangementet på Facebook og skriv inn under kommentarer. Ved påmelding ønsker vi informasjon om hvilke utstyr du kan ta med deg. Du kan også komme med ønske om sted i påmeldingen, men ved mange som ønsker samme sted må vi fordele ut fra behov. Vi vil prøve å sende svar om oppmøtested til alle som melder seg på, senest dagen før dugnaden. Rekker du ikke/ glemmer du å melde deg på, kan du likevel møte i Midtlia ved stien ned til Ulsmåg barnehage når dugnaden starter. Du vil da få tildelt dugnadssted.

Smitteverntiltak: Grunnet smittevernhensyn deles alle inn i arbeidslag på 3. Det vil være representanter for styret på hvert sted. De vil ha ansvar for organisering og ivareta smittevern tiltak. Alle som møter må registrere seg med navn og tlf der de utfører arbeid. Forflytter du deg i løpet av dugnaden, må du føre deg opp alle steder du jobber. Vi anbefaler at utstyr ikke blir byttet for mye på, eventuelt at håndtak/ skaft blir vasket mellom hver som bruker det. Vi vil ha tilgjengelig våtservietter og håndsprit. Vi håper alle hjelper til med å ivareta smitteverntiltakene.

Vi minner om at alle som er syke skal være hjemme, alle holder god avstand, og god håndhygiene.

Ved endringer av Bergen kommunes tiltak/ regler knyttet til smittevern, vil vi oppdatere våre tiltak i tråd med disse. Dugnaden gjennomføres så sant det er forsvarlig ut fra smitte-situasjonen, og styret vil gjøre fortløpende vurdering ut fra enhver tids gjeldende anbefalinger.

Vi oppfordrer alle til å ta med egen drikke, matpakke og annet dere trenger underveis (eksempel egne arbeidshansker). Grunnet Covid-19 blir det dessverre ikke servert lunsj under dugnaden

Arbeid og utstyr: Velforeningen vil sørge for at det er tilgjengelig kvistkutter i Sørliaskogen og Ulsmågmarken. Kvister fra Herr Branntårn samles, så vil de bli kjørt til Ulsmågmarken for kutting der. Vi vil også ha tilgjengelig bensin til motorsager/ ryddesager og kjedeolje. 

Velforeningen har noe utstyr som vil være tilgjengelig, men vi er avhengig av at dere som har eget utstyr, tar det med. Se hva utstyr vi trenger under hvert område:

  • Herr Branntårn (min. 2 arbeidslag, ansvarlig: Vegard): Her skal det fjernes en del småtrær og annet buskevekster ved «inngangen”/ stien opp til selve branntårnet. I tillegg må det fjernes en del busker m.m på selve platået, spesielt rundt geitebukken og bordet. Utstyr: ryddesag(-er)/ kantklipper, grensag, ev trillebår til å samle kvister etc
Sti fra Midtlia forbi bhg
  • Ulsmågmarken (min. 2 arbeidslag, ansvarlig: Olav): Selve gangstien fra Midtlia og ned til barnehagen må ryddes og lages bredere. Det skal legges ny duk som dekkes med grus. Ellers ser vi at det kan ryddes en del småtrær, deriblant et tre som har falt, for å gjøre det penere. Utstyr: trillbårer, spader, jernrive, grafse/ grev/ fyllhakke, ryddesag/ kantklippere, og grensaks/motorsag/sag

Sørliaskogen, aug-20
  • Sørliaskogen (Min. 1. arbeidslag, ansvarlig: Lars): Her er det en del småtrær, et større tre som står litt på halv tolv, en del steiner og trekubber som ligger litt rundt omkring som kan ryddes. Utstyr: grensaks, motorsag
  • Ved stort oppmøte, har vi noen oppgaver i Klokkarskogen som kan utføres. 

Har du spørsmål knyttet til dugnaden, ta gjerne kontakt på e-post: styret@ovsttunvel.no eller Vegard tlf: 92 43 82 42/ Hanne tlf: 90 67 14 95

Takk til alle som bidrar: Velforeningen vil også berømme beboere som gjør forefallende arbeid på de grønne lungene og er med på å holder adkomster/ stier og veier fri for tilvekst. I sommer ble det gjort et veldig bra arbeid med å fylle på med veigrus og klippe kantene i Klokkarskogen. Det har også blitt klippet tilvekst langs stien fra Austlia ned til Midtlia.

Har noen lyst og ledig tid, stiller velforeningen gjerne med det utstyret vi har tilgjengelig for brukt til slikt arbeid. Send oss gjerne bilder av arbeid som gjøres, så kan vi dele dette med andre.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes