Top

Kvistkutter til utlån for medlemmer!

Velforeningen har kjøpt inn en Viking GE 150 kvistkutter som lånes ut til medlemmer. Kverner fint greiner opp til 35mm og fungerer best på tørre kvister. Man bør bruke vernebriller og hørselvern, kvistkutteren må kobles til strøm. Den er ikke større enn at den går fint bak i en vanlig bil.

Kontakt Lars R. Hole i Sørlia for utlån. TLF: 91769141

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes