Top

Medlemsskap

Vi vil oppfordre beboere på Øvsttun til å bli medlem i velforeningen. Medlemskap gir stemmerett på årsmøtet og er den beste vei inn til innflytelse på hva velforeningen skal jobbe med.

Alle beboere på Øvsttun kan bli medlem, men man må være fylt 18 år for å være stemmeberettiget. Ved avstemming på årsmøtet gjelder en stemme pr kontingentbetaler.

Foreningens interessefelt er begrenset til områdene på Øvsttun, men vi samarbeider med tilstøtende områder dersom det er relevant i en sak.

Kontigenten er pr. år og beløpet er p.t. 250 kroner. Den kan betales inn til konto 3411.28.16811 eller vipps til 78102

Har du spørsmål ta kontakt med styret, se Kontakt

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes