Top

Oppgradering av snarveier og stier

Velforeningen har i lengre tid prøvd å finne ut hvilken etat som har ansvar for oppgraderinger av et knippe snarveier på Øvsttun. Problemet har vært at ingen kommunale etater vedkjenner seg ansvar. Etter skriftlig avslag fra Trafikketaten, muntlig avslag fra Etat for bygg og eiendom og Grønn etat, har vi nå gått lenger oppover i systemet. Denne uken var velforeningen på befaring med forvaltningssjef i kommunen. Han var tydelig på at snarveier på kommunal grunn, opparbeidet av kommunen i sin tid, var kommunalt ansvar! Dette er musikk i våre ører. Vi har blitt bedt om å forfatte et brev til kommunen der vi lister opp hvilke snarveier vi ønsker oppgradering av. Bymiljøetaten ønsket også at vi forsøkte å prioritere snarveiene; hvilke haster mest? Her er listen vår i ikke-prioritert rekkefølge:
1. Snarvei Austlia-Midtlia.
Ny trapp mot Austlia, opparbeiding av ny gangvei/sti ned til Midtlia.
2. Gangvei fra Midtlia, forbi port til Ulsmåg barnehage, langs gjerdet, til eksisterende gangsti mellom Solåsen og Ulsmåg borettslag. 
Dette er en enkel jobb. Det mangler ikke mye på at vi kan ta den på dugnad, med godkjennelse av Bymiljøetaten.
3. Oppgradering av Midtlia, fra snuplass der trappene gikk ned til skolen i anleggsfasen, til Ulsmåg skole. 
Veien ligger på kommunal grunn, men er i dårlig forfatning. Barn fra Øvsttun som bruker sykkel/sparkehjul til skolen rister seg nedover på en vei der stadig mer av veisålen synes. I siste sving ved skolen har regnvann allerede laget dype grøfter. Her bør det gjerne asfalteres helt ned. Vi tar også til takke med grus, men er redd for at grus blir slitt bort i sving når barna bremser opp med sykler.
4. Ny gangsti over Ulsmågmarkene
Gangsti oppgraderes ved parkeringsplass til Ulsmåg barnehage. Stien løftes 1,5 meter og legges tettere på gjerdet ved barnehagen. Slik unngår man dumpen nedenfor parkeringsplass. Deretter lages ny gangsti på delvis eksisterende sti slik at vi får en gruset gangsti fra Solåsen ned til gangsti bak blokkene.
5. Oppgradering av gangsti fra blokkene og inn til skolen fra sør. 
Her må det ordnes med drenering i overkant av vei. I tillegg må man legge nytt dekke. Et alternativ her er å oppgradere gangstien helt fra Sørlia og til Ulsmåg skole. Vi er her gjerne utenfor Øvsttun velforenings område….
Hvilke snarveier kunne du tenke deg at vi prioriterte? Kom gjerne med innspill og kommentarer.

4 Responses to Oppgradering av snarveier og stier

 1. Sian Skeie December 30, 2016 at 5:34 pm #

  Hei, en oppgradering av snarveien mellom Øvsttunlia 20 og 22, som går ned til blokkene på Elveneset hadde vært topp !

 2. Stian Skeie January 25, 2017 at 10:27 pm #

  En oppgradering av snarveien mellom Øvsttunlia og blokkene på Elveneset hadde vært fint !

  • Frode Skjold February 3, 2017 at 8:05 pm #

   Hei, Stian
   Ting tar litt tid her. Jeg er enig at vi bør se på muligheten for å forskjønne denne snarveien slik at den blir mer funksjonell og trygg. Jeg tar det med inn i neste styremøte.
   Hilsen Frode

 3. Bjørg Oddrun Hallås June 4, 2017 at 12:57 pm #

  Men det er ingen offentlig snarveg mellom Øvsttunlia og Elveneset. Folk går over en privat eiendom som er delvis bebygget og hvor eierne har vært “greie” å la folk få gå der. Den offentlige veien fra Øvsttun til Elveneset er fint asfaltert, holdes ved like av kommunen og går fra Sørlia og ned i Elvensvegen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes