Top

Archive | September, 2017

Vannledningsbrudd i Stemmelia

Utbedring av sprukken vannledning i Stemmelia.

Bergen bydrift har hatt mistanke om et vannledningsbrudd i Stemmelia. Med god hjelp av instrumenter kan man høre seg frem til vannlyder dypt nede i grunnen. Det kan likevel hende hende at gravemaskiner graver etter ledningsbrudd bare for å finne en liten uskyldig vannåre som ikke er omsluttet av kommunens rør. Det er derfor alltid litt […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes