Top

Archive | October, 2014

mzl.gfzdvlhf.175x175-75

Øvsttun-app

grønne lungene er utgangspunktet for en ny App som er utviklet i et samarbeid mellom Øvsttun Velforening, Fagpersoner ved idrettsavdelingen ved Høgskolen i Bergen (HiB) og Mediesenteret ved HiB.

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes