Top

Archive | June, 2015

Sankthans

Sankthansfeiring på lekeplassen

Velforeningen arrangerer også i år sankthansfeiring på lekeplassen. Arrangementet starter kl 18:00 og vi lover også i år et flott bål. Vi håper så mange som mulig kan bruke denne anledningen til å bli bedre kjent med naboene sine. Det blir opplegg for barna med søt premiering. Velforeningen stiller med 2-3 store griller. Beboerne kan […]

Continue Reading 0
Avløp i Stemmelia

Bedre drenering i vente

Nederst i Stemmelia har Løvås maskin utbedret en komme. Kommen har ikke vært påknyttet overvannsledninger. Vannet har bare rent ut i grunnen. Etter mange år med slik praksis, har grunnen fått nok og vi la stadig merke til vannansamlinger rundt inntaket på kommen. Grunnen klarte ikke å ta av for store nedbørsmengder. Nå skal alt være […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes