Top

Archive | May, 2015

Vedstabel

Interessert i ved?

Velforeningen gjennomførte dugnad for en liten måned siden. Vi kappet ned noen halvstore trær på Ulsmågmarkene. Trærne ble kappet i passelige lengder og samlet på et sted. Denne veden er tilgjengelig for beboere på Øvsttun som har lyst på litt peiskos oppunder jul. Den ligger langs gangstien ned til Ulsmåg barnehage, fra Midtlia. Det er også […]

Continue Reading 0
IMG_8245

Verdens aktivitetsdag med Dine30-kampanje

10. mai er Verdens aktivitetsdag. Dagen er en fin anledning til å sette fokus på fysisk aktivitet. Vi håper alle benytter muligheten til å ta en tur i en eller flere av Øvsttun sine fine parkområder. En kort tur daglig eller noen ganger i uka kan gi stor helsegevinst, gode naturopplevelser og sosialt samvær på kjøpet. Kampanjen […]

Continue Reading 0
Sørliaskogen

Naturlekeplass, Sørlia

Lekeplassen i Sørlia er nå endelig oppgradert i kraft av gapahuk, bark og deilig dugnadsarbeid. Samarbeidet har i aller høyeste grad involvert mange personer fra mange ulike land. Lærerskolestudenter fra Danmark, Belgia, Tyskland, Nederland, Belgia og Spania har deltatt i arbeidet. 3. trinn fra Ulsmåg deltok i sluttfasen med barkbæring. Mot slutten av dugnadsarbeidet ble det tid til […]

Continue Reading 0
IMG_8246

Arbeid med steingard

Øvsttun velforening har søkt Hordaland fylkeskommune om midler til restaurering av den gamle steingarden som deler Øvsttun mellom Ulsmåg gård og gamle Øvsttun gård. Denne steingarden er flere steder synlig. Velforeningen har startet oppbygging av steingarden ved Herr Branntårn, Øvsttunåsen. Tirsdag 28. april deltok seks personer på dugnad. Neste dugnad er tirsdag 13. mai. Har du lyst til […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes