Top

Archive | February, 2015

IMG_8071

Gapahuk i Sørlia

Sørliaskogen er en av flere parkområder på Øvsttun. Dette området var kommunal lekeplass på 70-tallet, men forfalt egentlig bort fra det den var tenkt til. For femten år siden ble området definert som naturlekeplass. Høgskolen i Bergen, i samarbeid med Ulsmåg skole, ryddet området for både trær, greiner og søppel. Området ble tatt i bruk av […]

Continue Reading 3

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes