Top

Archive | October, 2016

20161008_172031

Nye trapper fra Klokkarlia til Øvsttunveien

Vi i Øvsttun velforening er veldig glade for herlig oppgradering av trappene mellom Klokkarlia og og Øvsttunveien. I mai lovet Trafikketaten at trappene skulle være ferdige før første snøfall. Etter noen hyggelige purringer, litt meldinger og noen samtaler, kom forløsningen. Arbeidet er nå i sluttfasen og vi gleder oss over resultatet. Trappene ble sist oppgradert for snart 30 år siden. Det […]

Continue Reading 0
balkos

Oppgradering av grueområder

Øvsttun velforening ønsker å oppgradere grueområdene på Ulsmågmarkene og i Klokkarskogen. Grueområdene skal ha egnet underlag og fine benker som omkranser gruens midtpunkt; en bålpanne med et søvnig bål. Vi har søkt Grønn etat om midler til oppgradering, én søknad for Ulsmågmarkene og én for Klokkarskogen. Tilsvaret fra Grønn etat var positivt. De ønsket å støtte […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes