Top

Øvsttunparken

Området rundt Øvsttunheimen har blitt omgjort fra en ren ball-/lekeplass til et lokalt parkområde med lekemuligheter for barn og unge.

Den har blitt et samlingspunkt for barna, og et sted der både godt voksne og småbarnsforeldre stopper opp for en prat med naboer og kjente.

I løpet av sommeren 2010 ble flere tiltak gjordt i parken:

en asfaltert flerbruksflate på den nordvestre delen av området (nærmest Stemmelia) brukt til bl.a. skating
en ballbane med nye fotballmål
utplassering av nye lekeapparater
utplassering av benker og bord

Oppgraderingen er delvis finansiert med spillemidler via Fylkeskommunen.

Området blir brukt til fellesarrangementer for beboerene på Øvsttun slik som St. Hans feiring og liknende.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes