Top

Archive | February, 2017

Vedstabel

Innkalling til årsmøte

Vi inviterer deg til årsmøte på Ulsmåg skole torsdag 16. mars kl 20:00. Årsberetning, sakliste og godkjent regnskap for 2016 finner du her: https://goo.gl/GHaoT9. På årsmøte blir det enkel servering, litt kaffe og te. Fristen for å fremme saker til behandling, ligger bak oss. Vi ønsker likevel at du tar med deg engasjement og gode ideer, […]

Continue Reading 0
Rever

Revestreker og hønefangst

Bratthenget mellom Solåsen terrasse-Øvsttunlia og Stemmelia-Klokkarlia er spennende og utilgjengelig. Store trær og steiner, kombinert med et bratt og sleipt underlag, gjør sitt til at få gjennomfører søndagsutflukter her. Her slår du deg ned hvis du vil bo uten forstyrrelser. Rever er lure dyr. På 90-tallet ble det oppdaget et revehi i dette området. Reveungene […]

Continue Reading 0
Båkkos med bidos

Grueområder og bålhygge

Ulsmåg skole og flere barnehager i området er flittige brukere av de grønne lungene på Øvsttun. Elevene lærer regning, lesing og skriving på uteskole. I tillegg ser vi at naturlige lekeplasser gir næring til god og sunn lek. Velforeningen ønsket å tilføre både Klokkarskogen og Ulsmågmarkene oppgraderte grueområder. Vi søkte derfor Grønn etat om støtte […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes