Top

Gamle bilder

Her ønsker vi å samle en del informasjon om områdets historie og utvikling.

Vi tar gjerne imot bilder og historier som kan illustrere området, dets bakgrunn og bebyggere.

Dersom du har informasjon eller kjenner noen som kan bidra med informasjon, ta kontakt!

Bildene av Øvsttunområdet er tatt på begynnelsen av 1960-tallet.

    Øvsttun 1950:

Bildene over er donert av Morten Erik Sagen.


Følgende bilder er sendt til velforeningen av Per Aas Moen:

 

 

Bilde 1: Nesttun kommunehus mot Øvsttun, 1964, Bilde 2: Øvsttun – Klokkarlia, 1964, Bilde 3: Øvsttunheimen, 1961, Bilde 4: Øvsttun 2002, Bilde 5: Øvsttun 2002

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes