Top

Ulsmågmarkene

Stort område mellom Ulsmågblokkene, Ulsmåg skole og Ulsmåg barnehage.

Området brukes både i undervisningssammenheng og fritid.

Brukt av mange klasser ved Ulsmåg gjennom en årrekke for å kunne gjennomføre undervisning med bruk av uteskole som arbeidsmåte.

Barna kan komme til plassen uten å gå på trafikkfarlig veg.

Flere foreldredugnader er gjort i området.

Siste foreldredugnad i januar 2005. Fordeling av pukk/grus for å få tørrere underlag. Grus ble finansiert av Ulsmåg skole med midler fra ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen”.

Høsten 2003: Lærerstudenter ved Høgskolen i Bergen (HiB) Uteskolestudiet laget grue og sitteplasser, den gang hadde de god kontakt med bl.a. Einar Jensen på Grønn Etat, Nesttun.

Området benyttet i Internasjonalt skolesamarbeid (Comenius 1), for å vise for lærere fra andre land hvordan vi i Norge bruker uteområder i undervisning.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes