Top

Herr Branntårn

Uteplass ved vanntårnet på Øvsttun, Øvsttunåsen.

Elever, lærere, foreldre og studenter fra HiB har beskjært trær, laget rammeverk til gapahuk, laget bord og gruset plassen.

Området er mye brukt av skoleklasser, barnehager og barn på fritiden.

Ulsmåg skole har finansiert et lass med grov singel fra midler ”Fysisk aktivitet og måltider på skolen”. Dette for å få et tørrere underlag.

Elever på alle trinn ved Ulsmåg skole bruker plassen mye i sin uteskoleundervisning.
Området er benyttet i Internasjonalt skolesamarbeid (Comenius 1), for å vise for lærere fra andre land hvordan vi i Norge bruker uteområder i undervisning.

For tiden jobbes det med å få stoppet etableringen av en basestasjon for mobiltelefoni på vanntårnet (se Basestasjon).

Trykk for å se flere av herr Branntårn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes