Top

Klokkarskogen

Friområde mellom Stemmelia, Klokkarlia og Solåsen.

Mye brukt av Ulsmåg skole, Ulsmåg barnehage, Øvsttun Barnehage og flere kortidsbarnehager samt barn i området.

Speidere har også benyttet plassen mye for å øve seg på enkelt friluftsliv.

Flotte store, gamle trær, nydelig utsikt, gode muligheter for lek og rekreasjon og en nødvendig grønn lunge i området.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes