Top

Archive | December, 2016

DSC00724

Oppgradering av snarveier og stier

Velforeningen har vært på befaring med forvaltningssjef i kommunen. Han var tydelig på at snarveier på kommunal grunn, opparbeidet av kommunen i sin tid, var kommunalt ansvar! Vi har blitt bedt om å forfatte et brev til kommunen der vi lister opp hvilke snarveier vi ønsker oppgradering av. Bymiljøetaten ønsket også at vi forsøkte å […]

Continue Reading 4

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes