Top

Sørliaskogen

Et område nederst i Sørlia som på 60- og 70-tallet var en kommunal lekeplass, ble i januar 2000 ”tatt” tilbake av den gang elever i 1B ved Ulsmåg skole og opprustet til en Naturlekeplass.

Høsten 2002 ble plassen utbedret ved at studenter fra Uteskolestudiet ved HiB gjennomførte et eksamensprosjekt og laget en flott Naturlekeplass.

Flere dugnader er foretatt på plassen, men vi etterlyser et skilt fra kommunen hvor det står ”Forbud mot tømming av boss og hageavfall”.

Elever har selv laget et provisorisk skilt: NATURLEKEPLASS.

I 2003 ble plassen utformet som en steinalderboplass og filmen STEINTID ble spilt inn på plassen. Filmen er et samarbeidsprosjekt mellom elever fra tidligere Bjørkåsen videregående skole, elever ved Ulsmåg skole og studenter fra HiB, Uteskolestudiet.

Ulsmåg skole finansierte i januar 2005 et lass med grov singel fra midler ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” for å få et bedre underlag på stedet.

Området er benyttet i Internasjonalt skolesamarbeid (Comenius 1), for å vise for lærere fra andre land hvordan vi i Norge bruker uteområder i undervisning.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes