Top

Nye trapper fra Klokkarlia til Øvsttunveien

Vi i Øvsttun velforening20161008_172031 er veldig glade for herlig oppgradering av trappene mellom Klokkarlia og og Øvsttunveien. I mai lovet Trafikketaten at trappene skulle være ferdige før første snøfall. Etter noen hyggelige purringer, litt meldinger og noen samtaler, kom forløsningen. Arbeidet er nå i sluttfasen og vi gleder oss over resultatet. Trappene ble sist oppgradert for snart 30 år siden. Det bør gå mange år før vi trenger tilsvarende oppussing.

Det neste nå er vel gjerne å jobbe for godt lys langs trappene, fra øverst til nederst. Vi gleder oss over fremskritt, men ønsker stadig å komme videre.

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes