Top

Årets informasjonsfolder er på vei i postkassen din.

Årets informasjonsbrosjyre vil bli levert i postkassen til alle på Øvsttun innen uke 10. I år kan du lese om velforeningens arbeid i et annerledes år og litt mer om våre nye trefigurer under tittelen “fra tømmerstokk til flotte figurer”. Vi har også skrevet et minneord om velforeningens tidligere leder som nylig gikk bort bare 47 år gammel.

Informasjonsfolderen inneholder i tillegg en invitasjon til å bli med i en arbeidsgruppe for de 7 grønne lungene, samt informasjon om dugnad 10. april, oppfordring til engasjement knyttet til minidugnader, og mulighet for utlån av kvistkutter til medlemmene i velforeningen.

I folderen er det som vanlig informasjon om årsmøte, som i år for første gang avholdes digitalt, den 18. mars kl. 19.00. Siden årsmøte er digitalt må alle som ønsker å delta melde seg på til styret@ovsttunvel.no innen 16. mars. Lenke til det digitale møte blir sendt ut via e-post når vi mottar påmeldingen. Innkalling og dokumenter er tilgjengelig i eget innlegg på hjemmesiden vår og FB.

Sist, men ikke minst oppfordrer vi alle beboere på Øvsttun til å bli medlem i Øvsttun vel ved å betale medlemskontingenten på kr. 250. Dette kan gjøres på VIPPS til 78102, eller på giro som ligger vedlagt folderen/ til kontonr: 3411 28 16811.

Du kan lese informasjonsbrosjyren her.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes