Top

20170511_194023 (1)

Komplette snartrapper

Snartrappene mellom Klokkarlia og Øvsttunveien er nå helt ferdige. Vi har hatt noen runder med Bergen kommune, men stemningen og samarbeidet har vært godt. I begynnelsen av mai ble gangstien mellom trappene dekket med et lag svart og god asfalt, noe som både ble rosin i pølse og toppen av kransekaken. Nå kan ingen skylde på […]

Continue Reading 0
25. mars 17

Oppsummering av dugnad

En stor takk til alle som brukte noen timer på Klokkarskogen lørdag. I all hovedsak handlet dugnaden om å frakte åtte kubikkmeter med veigrus og bark inn på ulike stier. Dette ble gjort på rekordfart, takket være en anseelig mengde opplagte trillebårer. I tillegg fikk vi staket opp tette drensrør og ordnet opp i  en og annen […]

Continue Reading 0
IMG_8200

Velkommen til dugnad i Klokkarskogen, 25. mars kl. 10:00

Det blir dugnad førstkommende lørdag. Vi trenger hjelpen din! Denne gangen skal vi prioritere Klokkarskogen. Stiene er noe nedslitt og vi skal kjøre inn både bark og veigrus. En lastebil legger fra seg både grus og bark på sti som starter fra Klokkarlia. Herfra skal vi kjøre massene dit de trengs.  En velvillig beboer stiller med motorisert […]

Continue Reading 0
Vedstabel

Innkalling til årsmøte

Vi inviterer deg til årsmøte på Ulsmåg skole torsdag 16. mars kl 20:00. Årsberetning, sakliste og godkjent regnskap for 2016 finner du her: https://goo.gl/GHaoT9. På årsmøte blir det enkel servering, litt kaffe og te. Fristen for å fremme saker til behandling, ligger bak oss. Vi ønsker likevel at du tar med deg engasjement og gode ideer, […]

Continue Reading 0
Rever

Revestreker og hønefangst

Bratthenget mellom Solåsen terrasse-Øvsttunlia og Stemmelia-Klokkarlia er spennende og utilgjengelig. Store trær og steiner, kombinert med et bratt og sleipt underlag, gjør sitt til at få gjennomfører søndagsutflukter her. Her slår du deg ned hvis du vil bo uten forstyrrelser. Rever er lure dyr. På 90-tallet ble det oppdaget et revehi i dette området. Reveungene […]

Continue Reading 0
Båkkos med bidos

Grueområder og bålhygge

Ulsmåg skole og flere barnehager i området er flittige brukere av de grønne lungene på Øvsttun. Elevene lærer regning, lesing og skriving på uteskole. I tillegg ser vi at naturlige lekeplasser gir næring til god og sunn lek. Velforeningen ønsket å tilføre både Klokkarskogen og Ulsmågmarkene oppgraderte grueområder. Vi søkte derfor Grønn etat om støtte […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes