Top

Lys

Bedre belysning i snartrappene

Velforeningen har lenge ønsket en fullstendig oppgradering av snartrappene fra Klokkarlia til Øvsttunveien. Vi påpekte at utbedring av trappetrinn måtte ha høy prioritet. Dette arbeidet ble påbegynt høsten 2016. Deretter måtte vi gå flere runder med kommunen både i forhold til asfaltering av snarveier mellom trappene, men også at rekkverk måtte festes på skikkelig måte. Etter […]

Continue Reading 0
Vannledningsbrudd i Stemmelia

Utbedring av sprukken vannledning i Stemmelia.

Bergen bydrift har hatt mistanke om et vannledningsbrudd i Stemmelia. Med god hjelp av instrumenter kan man høre seg frem til vannlyder dypt nede i grunnen. Det kan likevel hende hende at gravemaskiner graver etter ledningsbrudd bare for å finne en liten uskyldig vannåre som ikke er omsluttet av kommunens rør. Det er derfor alltid litt […]

Continue Reading 0
20170821_195853

Fra svømmebasseng til grusbane

Ulsmåg skole er et praktfullt bygg. Uteområdet har også blitt oppgradert og snart kommer kunstgress på ballbane i nord. Hvis vi blir tvunget til å klage, må vi peke på en heller våt ballbane sør for skolen. I perioder med nedbør, har store deler av fotballbanen stått under vann. Grunnene til dette er flere. Først og […]

Continue Reading 0
Illustrasjonsfoto, innbrudd

Respekt for andres eiendom

Sommeren er en herlig årstid med lyse netter og sommerdufter. Samtidig er det sesong for omreisende kriminelle. Tidligere år har vi hatt besøk av irske steinleggere som tilbød tjenestene sine, mer eller mindre overbevisende. De har vi ikke sett noe til i år, men vi hører og leser som mennesker i Fana som har hatt andre ubudne […]

Continue Reading 0
20170531_140349

Gode tider for benkeslitere

Øvsttun velforening og studenter fra Høgskulen på Vestlandet har laget seks utebenker for  barn som skal stå i Klokkarskogen. Onsdag 31. mai gikk med til kapping, skruing, grubling, smil og latter. Sløydrommet på Ulsmåg skole ble benyttet som fabrikklokale. Utebenkene skal stå inne på skolen og tørke litt, før de får et velfortjent strøk med grå […]

Continue Reading 1
20170531_164151

Oppgradering av sti, Klokkarskogen.

Kanskje du gikk gjennom Klokkarskogen 8. mai eller 31. mai? Da ville du antakelig hørt lyden av kvistkutter, av usmurte trillebårhjul, av grafser i stein og av finsk, belgisk, spansk og engelsk. Ti utenlandske studenter, knyttet til Høgskulen på Vestlandet, skulle lære om både friluftsliv og norsk dugnadsånd. Målet med dugnaden var å oppgradere stien mellom toppen av Klokkarskogen og gangsti […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes