Top

Fra gammel grus til kunstgress?

Bergen bystyre vedtok i 2012 at det skal bygges en fullverdig syverbane ved Ulsmåg skole. Fortjent, tenkte vi alle. Siden 2007 har paviljonger, med elever fra Ulsmåg, gradvis spist seg inn på den gamle grusbanen. Siste spikeren i kisten kom for to år siden. Den gjenlevende grusbanen ble dekket med ytterligere paviljonger, asfalt og midlertidige lekeapparater. Alle våre fotballspillende barn måtte skysses til og fra NIP. Greit, tenkte vi. Vi overlever dette. Det er ikke så lenge til vi skal få en fullverdig syverbane med kunstgress.

Sjokket var derfor stort da Etat for utbygging fant ut at det tilsynelatende ikke var plass til en syverbane. De ønsket å redusere lengden av banen fra 60 meter til 55 meter. Bredden ble redusert fra 40 meter til 35 meter. Banen blir dermed for liten til at det kan søkes tippemidler for å dekke kostnader. Dette fører igjen til at det gjerne ikke blir lagt kunstgress.

FAU ved Ulsmåg skole og Fana IL har, med støtte av blant andre Øvsttun velforening, kjempet for å få omgjort Etat for utbygging sine planer. Fanaposten har i det siste dekket utviklingen av denne saken. Harald Schelderup (Gruppeleder i Ap) har også engasjert seg. Vi Fotballbane ved Ulsmågi Øvsttun velforening applauderer kampen og håper at dette ordner seg.  Takk til alle som står på!

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes