Top

Bedre belysning i snartrappene

Velforeningen har lenge ønsket en fullstendig oppgradering av snartrappene fra Klokkarlia til Øvsttunveien. Vi påpekte at utbedring av trappetrinn måtte ha høy prioritet. Dette arbeidet ble påbegynt høsten 2016. Deretter måtte vi gå flere runder med kommunen både i forhold til asfaltering av snarveier mellom trappene, men også at rekkverk måtte festes på skikkelig måte. Etter noe ettertrykk, ble trapper, snarveier og rekkeverk etter hvert ferdigstilt. Vi var såre fornøgd, nesten.

Neste post på agendaen vår var å få til en bedre belysning. Styret, ved Morten Sagen, henvendte seg til Bymiljøetaten med spørsmål om hvilke muligheter som fantes i forhold til en oppgradering av belysningen i trappeløpet. I tillegg spurte Sagen om mulighetene for beskjæring/tynning av vegetasjon for å gjøre snartrappene noe åpnere. Svaret fra Bymiljøetaten kom 25. oktober. Det ble lovet en snarlig fjerning av vegetasjon slik at lysforholdene skulle bli bedre. I tillegg oversendte Bymiljøetaten henvendelsen vår til BKK i forhold til å få et prisoverslag på utbedring av belysning. Her kunne historien sluttet og sceneteppet kunne stille glidd over scenen. Den gang ei!

Nå er kommunen i gang med en fullstendig oppgradering av belysning i snartrappene, fra Klokkarlia til Øvsttunveien. Vi gleder oss til gode, lyse og luftige snartrapper. Samtidig sender vi en takk til kommunen som nok en gang responderer positivt på henvendelsene våre.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes