Top

Vil du bidra i Øvsttun velforening?

Øvsttun velforening

Øvsttun velforening jobber for at Øvsttun skal forbli et attraktivt og trivelig boområde. De jobber aktivt mot kommunen med innspill om hva vi ønsker kommunen skal prioritere. I tillegg organiseres dugnad for å vedlikeholde Øvsttuns mange naturområder og de har lang tradisjon med å samle naboer til St Hans feiring med bål, grilling og lek. Styret består av 6 medlemmer i tillegg til en valgkomite på 3 personer. Nå har du mulighet til å være med og bestemme hva vi skal fokusere på de neste årene! Vi trenger engasjerte beboere som vil være med i styret.

Det vi trenger er:

Styremedlem/2 år

Styremedlem med fokus på hjemmeside, FB-oppdateringer og ellers gjennomføringer av ulike arrangement. Typisk St Hans feiring og førjulshygge. Personen bør være pc-kyndig/FB-kyndig, men det er ikke en absolutt forutsetning.

Styremedlem/2 år

Styremedlem som som skal ha fokus på dugnads planlegging og gjennomføring. Det blir vanligvis gjennomført 1 dugnad per år og typisk oppgaver er beskjæring av trær, barking av stier, opprensking av dreneringskanaler og annet vedlikehold av naturområdene våre

Valgkomitémedlem/3 år. 

Valgkomitemedlem, velges for 3 år og har som oppgave å skaffe erstattere for de som vil slutte i styret. Valgkomiteen samles mot slutten av året og skaffer engasjerte personer før årsmøtet i mars.

 

Er du interessert i et verv ta kontakt med valgkomiteen:

Ole Martin Hovland Ole-Martin.Hovland@bkk.no

Lovise Aalen Lovise.Aalen@cmi.no

Olav Kvåle 47469929 olav.kvale@gmail.com

 

Bilde fra dugnad i mars 2017, der vi hadde egen barista:

Dugnad 2017

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes