Top

IMG_7876[1]

Støtende skilt

Øvsttun har syv parklunger, med ulike navn. Parkene har stort sett fått navn etter beliggenhet; Nordtua, Sørliaskogen, Ulsmågmarkene. To av parkområdene har fått navn som ikke har noe med beliggenhet å gjøre; Herr Branntårn og Hottentott-skogen. Ingen vet med sikkerhet når disse navnene oppstod. I det siste årene har det vært debatt rundt ordet Hottentott”. Torbjørn […]

Continue Reading 2
mzl.gfzdvlhf.175x175-75

Øvsttun-app

grønne lungene er utgangspunktet for en ny App som er utviklet i et samarbeid mellom Øvsttun Velforening, Fagpersoner ved idrettsavdelingen ved Høgskolen i Bergen (HiB) og Mediesenteret ved HiB.

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes