Top

Status Bergen akutt senter avd. Klokkarlia

Det har kommet styret i Øvsttun Vel for øre at Bergen akutt senter avd. Klokkarlia (tidligere Pikeskolen) skal legges ned. Styret har vært i kontakt med Statsbygg, avdeling Bergen og fått bekreftet at aktivitetstilbudet i Klokkarlia 20 skal flyttes. Dette skjer i årsskiftet 2019-2020. Flyttingen er begrunnet med at lokalene i Klokkarlia er utdaterte og lite egnet for den driften de nå har. De har også funnet det uhensiktsmessig å bygge om eksisterende bygg og har derfor besluttet å bygge nytt i Åsane.
Styret har blitt informert om at vanlig prosedyre i slike saker (med bygningsmasse i offentlig eie) er at bygningene legges ut internt på ulike nivå i stat, fylkeskommune og kommune. Hvis noen ønsker å flytte inn med ulike former for aktiviteter, blir bygget solgt til vedkommende instans. Statsbygg er usikker på om dette blir aktuelt siden bygget er vurdert lite hensiktsmessig ift bruk. Det betyr at eiendommen med stor sannsynlighet blir solgt på det åpne markedet.
Dette er en attraktiv tomt på over 15 mål og styret vurderer at det vil være store muligheter for at profesjonelle utbyggere står klar. Øvsttun Vel ønsker veldig gjerne nye beboere velkommen. Øvsttun er en nydelig plass å bo på og vi deler gjerne med flere. Samtidig ønsker styret at Øvsttun fortsatt skal beholde sitt fantastiske preg med en god balanse mellom naturområder og bebyggelse side om side, der bebyggelsen harmonerer med det øvrige. Øvsttun Vel tar gjerne imot tips og informasjon om eventuelle prosjekter i Klokkarlia 20, slik at vi kan være orientert.
No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes